Make your own free website on Tripod.com

ENFLASYON, DEFLASYON, STAGFLASYON VE DEVALUASYON

 1. Enflasyon: Bir ekonomide para miktarının yine o ekonomideki mal ve hizmet miktarına nazaran daha fazla artması nedeniyle ortaya çıkan sürekli ve önemli bir artış olarak tanımlanabilir.
  Enflasyonun çeşitleri:
  • Maliyet enflasyonu: Girdilerin fiyatlarındaki artıştan kaynaklanır,
  • Talep enflasyonu : Nominal yani parasal gelirin reel gelirden yani üretilen mal ve hizmetlerden fazla olması halinde görülür; şöyleki elimizde 100 lira ve piyasada 2 elma olsun bu durumda satıcı bir elma için 50 lira isteyecektir.Eğer elma sayısı artmadan elimizdeki para 200 lira olursa elmaya da zam gelecek ve tanesi 100 lira olacaktır. Bu eksik istihdam durumudur yani elma üretme kapasitesi arttırılabilseydi ve paramız 200 lira olduğunda satıcı 2 elma daha üretebilseydi biz toplam 4 elmayı yine tanesi 50 liradan alacaktık yani enflasyon olmayacaktı.Üretim kapasitesinin attırılamaması ise tüm üretim faktörlerinin zaten kullanılıyor olmasıyla ilgilidir.
  • Ücret enflasyonu : Verimlilikte artış olmaksızın ücretlerde yapılan artıştan kaynaklanır.
  • Dış alemden yansıyan enflasyon: Dış ülkelerdeki enflasyonun ithalat yolu ile ülkeye yansıtılması şeklinde ortaya çıkar.
 2. Deflasyon: Enlasyonun tersi durumudur.Fiyatlar düşeceğinden kimse parasını harcamak istemez. Herkes parasını elinde tutacağından mal ve hizmetlere talep azalacak, üretim azalacak, işsizlik ortaya çıkacaktır. Ekonominin küçülmesini beraberinde getirir.
 3. Stagflasyon: Enfasyon ve beraberinde işsizlik, daralan iş hacmi, durgunluk ekonomisi.
 4. Devaluasyon: Bir ülkenin ulusal parasının değerini tek taraflı bir kararla yabancı ülke paralarına göre düşürmesidir. Devaluasyon yapılmasının nedeni kronikleşmiş dış ticaret açıklarıdır. Devaluasyon yapan ülkenin malları dış ülkeler için ucuzlar( dışsatım=ihracat artar), dış üleklerin malları pahalılaşır(dışalım=ithalat azalır)

Ekonomi nedir? Temel kavramlar
Mikroekonomi, Makroekonomi, Para teorisi ve Para çeşitleri
Bankalar ve Para yaratma süreci
Para arzı ve Talebi
Milli Gelir
Para Politikası Araçları ve Merkez Bankası
Milli Gelir
İstihdam kavrami
Yatırım Teorisi
Milli Gelir Genel Dengesi