Make your own free website on Tripod.com

Milli Gelir

Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetler toplamıdır. toplumun refah derecesini gösteren tatminkar bir ölçüttür.

MİLLİ GELİRLE İLGİLİ KAVRAMLAR :